V této sekci lze nahlédnout do dávné minulosti na naše začátky... S odstupem času to občas vypadá dost komicky

Věřím,
že tato kategorie bude téměř nedotknutá očima návštěvníků tohoto webu…

Pokud byste se snad rozhodli číst v této kategorii, prosím oprostěte se od
pravopisných, slohových a všech formálních chyb. Tyto zážitky byly v minulosti
psány pouze pro naše účely, a tudíž jejich forma je spíše obsahová než
stylistická.